Recenzenci

dr Jarosław Bogacki (Uniwersytet Opolski)

Prof. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Antoni Dębski (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Sylvia Jaworska (Uniwersytet Królowej Marii w Londynie)

Prof. Roman Lewicki (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski)

Prof. Chrisoph Schatte (UAM Poznań)

Dr Walter Swetly (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium)

Dr hab. Petra Szatmári (Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károli’ego w Budapeszcie)

Prof. Heinz Vater (Berlin)

Prof. María José Domínguez Vázquez (Uniwersytet Santiago de Compostela)

Dr Hélène Vinckel-Roisin (Uniwersytet Sorbona w Paryżu)

Dr hab. Włodzimierz Wysoczański (Uniwersytet Wrocławski)

 

Procedura recenzowania: są rozpatrywane wyłącznie teksty spełniające wymogi formalne określone we wskazówkach edycyjnych (http://www.ifg.uni.wroc.pl/studialinguistica.html). W pierwszym etapie kwalifikacji zgłoszonych tekstów redaktorzy zastrzegają sobie prawo do ich doboru zgodnego z profilem aktualnie wydawanego zeszytu. Następnie do oceny każdego tekstu redaktorzy powołują dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. W przypadku tekstów napisanych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora tekstu i/lub jest rodowitym użytkownikiem danego języka obcego. Teksty recenzowane są z zachowaniem zasady anonimowości. Aktualna lista recenzentów współpracujących znajduje się na stronie internetowej Studia Linguistica. Recenzja ma formę pisemną i zawiera rekomendację dotyczącą publikacji artykułu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie zrecenzowanego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy