Articles

Agnieszka Szczepaniak

Articles

"Dobry" przedrostek "ευ-". Polsko-greckie studium porównawcze

Download article

Spotkanie kultur — spotkanie gestów. O rozumieniu wybranych brytyjskich gestów emblematycznych przez Polaków uczących się języka angielskiego

AbstractDownload article

British emblematic gestures, decoding British emblems by Poles, nonverbal communication in glottodidactics, Polish-British nonverbal communication, successful intercultural communication, Poles learning English

Jak obrazić i  przeprosić bez słów? Niewerbalne akty komunikacji w ujęciu kulturowym

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout