Articles

Grzegorz Zarzeczny

Articles

Adapting GAT2 conventions for the transcription of spoken Polish as part of the GeWiss project

AbstractDownload article

GAT2, EXMARaLDA, GeWiss, spoken academic discourse, transcription convention

Problemy tłumaczenia wiadomości dziennikarskich (przypadek Łotwy w polskich mediach)

AbstractDownload article

postcolonialism, centre-periphery relation, news translation, Latvia, Russia

Językoznawstwo korpusowe w  badaniach aktów mowy. Studium pilotażowe na przykładzie dyrektyw w  podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout